July, 2018

City Council Meeting

July 23, 2018 7:00 pm

Agendas & Minutes

Dexter Senior Center
7720 Ann Arbor St.
Dexter, MI 48130 

Dexter Area Fire Board

July 19, 2018 6:00 pm

Dexter Township Hall
6880 Dexter-Pinckney Rd.
Dexter, MI 48130 

Downtown Development Authority

July 19, 2018 7:30 am

Agendas & Minutes

Dexter Senior Center
7720 Ann Arbor St.
Dexter, MI 48130

Parks and Recreation Commission

July 17, 2018 7:00 pm

Agendas & Minutes

Dexter City Offices
8123 Main St., 2nd Floor
Dexter, MI 48130 

City Council Meeting

July 9, 2018 7:00 pm

Agendas & Minutes

Dexter Senior Center
7720 Ann Arbor St.
Dexter, MI 48130 

Arts, Culture, and Heritage Committee

July 3, 2018 6:30 pm

Meeting Minutes

Dexter Senior Center
7720 Dexter-Ann Arbor Rd.
Dexter, MI 48130 

Planning Commission

July 2, 2018 7:00 pm

Dexter Senior Center
7720 Ann Arbor St.
Dexter, MI 48130